วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายชาญ คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกร ณ ปนัดดาฟาร์ม ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พันธุ์ปลาหมอที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ พบว่า ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลางการเลี้ยง 3 - 4 เดือน และมีขนาด 5-6 ตัว/กิโลกรัม

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายชาญ คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกร ณ ปนัดดาฟาร์ม ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พันธุ์ปลาหมอที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ พบว่า ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลางการเลี้ยง 3 - 4 เดือน และมีขนาด 5-6 ตัว/กิโลกรัม 

กิจกรรม


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายชาญ คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกร ณ ปนัดดาฟาร์ม ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พันธุ์ปลาหมอที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ พบว่า ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลางการเลี้ยง 3 - 4 เดือน และมีขนาด 5-6 ตัว/กิโลกรัม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดในโครงการมหกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด   179   สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหารา...  104  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกติดตาม   100  “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง"   95  ประชุม (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง)    93  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเ...  87  ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ย...  85  ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอ   85  โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง   79  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร    79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

     ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000    fpo_sisaket@fisheries.go.th   045-611939   045-611939   แฟนเพจ