วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายยุทธจิตร พวงอินทร์ ประมงอำเภอขุขันธ์ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาบ้านโพนปลัด ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรให้เตรียมป้องกันรับมือ สถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือให้เสียหายน้อยที่สุด พร้อมนี้ได้ชี้แจงขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยด้านประมง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้เกษตรกรได้รับทราบและแนวทางต่อไป

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายยุทธจิตร พวงอินทร์ ประมงอำเภอขุขันธ์ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาบ้านโพนปลัด ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรให้เตรียมป้องกันรับมือ สถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือให้เสียหายน้อยที่สุด พร้อมนี้ได้ชี้แจงขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยด้านประมง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้เกษตรกรได้รับทราบและแนวทางต่อไป 

กิจกรรม


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายยุทธจิตร พวงอินทร์ ประมงอำเภอขุขันธ์ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาบ้านโพนปลัด ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรให้เตรียมป้องกันรับมือ สถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือให้เสียหายน้อยที่สุด พร้อมนี้ได้ชี้แจงขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยด้านประมง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้เกษตรกรได้รับทราบและแนวทางต่อไป..คลิก

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายยุทธจิตร พวงอินทร์ ประมงอำเภอขุขันธ์ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาบ้านโพนปลัด ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรให้เตรียมป้องกันรับมือ สถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือให้เสียหายน้อยที่สุด พร้อมนี้ได้ชี้แจงขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยด้านประมง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้เกษตรกรได้รับทราบและแนวทางต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดในโครงการมหกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดในโครงการมหกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด  จำนวนผู้อ่าน 279  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหารา... จำนวนผู้อ่าน 146 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 2/2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเ... จำนวนผู้อ่าน 125 ประชุม (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง)  ประชุม (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง)   จำนวนผู้อ่าน 115 โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 105 (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 1/2566  (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 1/2566   จำนวนผู้อ่าน 104 ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี 2566  ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ย... จำนวนผู้อ่าน 103 ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 102 โครงการอำเภอเคลื่อนที่ โครงการอำเภอเคลื่อนที่  จำนวนผู้อ่าน 98 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร   จำนวนผู้อ่าน 96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

    รายละเอียด ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000  email  fpo_sisaket@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-611939  FAX 045-611939  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6