วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอราษีไศล เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2566- 2570) ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอราษีไศล เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2566- 2570) ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม 

กิจกรรม


วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอราษีไศล เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2566- 2570) ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดในโครงการมหกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด   179   สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหารา...  104  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกติดตาม   100  “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง"   95  ประชุม (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง)    93  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเ...  87  ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ย...  85  ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอ   85  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร    79  โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง   78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

     ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000    fpo_sisaket@fisheries.go.th   045-611939   045-611939   แฟนเพจ