นายมาโนช รุ่งราตรี ผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านฯสระแก้ว

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


นายมาโนช รุ่งราตรี ผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านฯสระแก้ว 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายมาโนช  รุ่งราตรี (ผู้ตรวจราชการกรมประมง) เดินทางมาเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว เยี่ยมชมการปฏิบัติงานในการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก และตลาดสินค้าสัตว์น้ำ(ตลาดรัตนธรรม) พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ณ.สำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   84   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   53  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   48  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   47  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   43  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   43  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   41  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   40  ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ตรวจเยี่ยมหน่วยงา...  40  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   37


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ