เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ บริเวณช่องทาง จุดผ่านแดนบ้านโนนหมากหมุน จุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน จุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา และจุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ ซึ่งจุดผ่านแดนทั้งหมดในจังหวัดสระแก้ว อยู่ระหว่างการระงับใช้ ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 โดยให้ระงับการใช้ช่องทาง จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอนุโลมชั่วคราว ยกเว้นจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ให้ผ่านได้เฉพาะยานพาหนะขนส่งสินค้ารวมทั้งคนประจำยานพาหนะขนส่งสินค้าไม่เกิน 2 คน โดยต้องดำเนินการตามมาตราการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ให้ผ่านเฉพาะยานพาหนะขนส่งสุกร โดยมีคนประจำยานพาหนะขนส่งสุกร 1 คน และยานพาหนะที่ขนส่งสินค้าประเภท เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลมะม่วงสด และพริก กลับเข้ามา โดยมีคนประจำยานพาหนะขนส่งไม่เกิน 2 คน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-12.00 น. ผลการตรวจป้องกันการลักลอบในวันเวลาดังกล่าว เป็นไปได้ด้วยดี ไม่พบการกระทำความผิดใดๆ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   83   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   51  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   48  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   46  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   45  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   42  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   41  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   40  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   39  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   38


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ