เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-15  |   ข่าววันที่: 2020-05-15 |  อ่าน: 230 ครั้ง
 

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ บริเวณช่องทาง จุดผ่านแดนบ้านโนนหมากหมุน จุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน จุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา จุดผ่อนปรบบ้านหนองปรือ และจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ซึ่งจุดผ่านแดนทั้งหมดในจังหวัดสระแก้ว อยู่ระหว่างการระงับใช้ ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 โดยให้ระงับการใช้ช่องทาง จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอนุโลมชั่วคราว ยกเว้นจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ให้ผ่านได้เฉพาะยานพาหนะขนส่งสินค้ารวมทั้งคนประจำยานพาหนะขนส่งสินค้าไม่เกิน 2 คน โดยต้องดำเนินการตามมาตราการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ให้ผ่านเฉพาะยานพาหนะขนส่งสุกร โดยมีคนประจำยานพาหนะขนส่งสุกร 1 คน และยานพาหนะที่ขนส่งสินค้าประเภท เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลมะม่วงสด และพริก กลับเข้ามา โดยมีคนประจำยานพาหนะขนส่งไม่เกิน 2 คน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-12.00 น. ผลการตรวจป้องกันการลักลอบในวันเวลาดังกล่าว เป็นไปได้ด้วยดี ไม่พบการกระทำความผิดใดๆ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ... (110)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (68)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (68)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (65)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... (62)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (58)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (51)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (50)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก)  (49)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com