ประกาศ!!! เปิดให้บริการออกใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

ประกาศ!!! เปิดให้บริการออกใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-29  |   ข่าววันที่: 2017-05-29 |  อ่าน: 318 ครั้ง
 

ด้วยกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เปิดให้บริการออกใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิต เพื่อการบริโภคส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำฯ ให้กับผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการด้านการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต และสร้างความเชื่อมั้นกับประเทศคู่ค้าในการส่งสัตว์น้ำมีชีวิตออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จะเริ่มดำเนินการเปิดให้บริการออกใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fishquarantine

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (104)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต.. (63)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง.. (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (56)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต.. (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (49)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ).. (48)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com