ประชุมติดตามการดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


ประชุมติดตามการดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข่าวกิจกรรม


       วันที่ 28 เมษายน 2560 นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 4 และ 14 ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว หลังจากการประชุมได้มีการตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลผลการดำเนินงานของด่านตรวจสินค้าสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ วันที่ 28 เมษายน 2560 นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 4 และ 14 ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว หลังจากการประชุมได้มีการตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลผลการดำเนินงานของด่านตรวจสินค้าสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   83   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   51  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   48  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   46  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   45  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   41  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   41  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   40  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   39  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   39


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ