จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 2/2560 และจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 2/2560 และจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม


                    วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2560 ณ.ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน หลังจากการประชุมได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้ง 3 หน่วย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ของด่านฯในสังกัด   96   สถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ทาง ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)   74  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำเดือนธันวาคม 2564 ของด่านฯในสังกัด   72  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   71  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   68  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   67  สถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ทาง ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)   66  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   63  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก)   49  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก)   49

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ