นายจุมพล สงวนสิน อดีตอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


นายจุมพล สงวนสิน อดีตอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายจุมพล สงวนสิน อดีตอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายภานุพงศ์ แสงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานและสอบถามข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   83   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   51  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   48  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   46  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   45  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   41  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   40  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   39  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   38  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   38


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ