ผู้ประกอบการชาวกัมพูชาประท้วงปิดช่องทางการจราจรบริเวณด่านถาวรบ้านคลองลึก อรัญประเทศ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

ผู้ประกอบการชาวกัมพูชาประท้วงปิดช่องทางการจราจรบริเวณด่านถาวรบ้านคลองลึก อรัญประเทศ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-23  |   ข่าววันที่: 2017-02-23 |  อ่าน: 1,022 ครั้ง
 

             ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เกิดเหตุชุมนุมประท้วง ปิดช่องทางการจราจรบริเวณ ด่านถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากกรณีที่ศุลกากรอรัญประเทศ ได้เข้มงวดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทย โดยให้ผู้ประกอบการนำเข้า ต้องดำเนินการเสียภาษีตามหลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าของประเทศในกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งในกรณีนำเข้าสินค้าที่ไม่มี ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : CO) สินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และสินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เกิดเหตุชุมนุมประท้วง ปิดช่องทางการจราจรบริเวณ ด่านถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากกรณีที่ศุลกากรอรัญประเทศ ได้เข้มงวดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทย โดยให้ผู้ประกอบการนำเข้า ต้องดำเนินการเสียภาษีตามหลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าของประเทศในกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งในกรณีนำเข้าสินค้าที่ไม่มี ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : CO) สินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และสินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรอรัญประเทศ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชา ผู้ประกอบการค้าสัตว์น้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตกลงแก้ไขสถานการณ์นี้โดยให้ดำเนินการเสียภาษีตามหลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าของประเทศตามรูปแบบเก่าไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ แล้วเริ่มให้ดำเนินการเสียภาษีตามหลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าของประเทศในกลุ่มประเทศ AEC ในวันที่ 1 มีนาคม 2560เป็นต้นไป

http://www.nationtv.tv/main/content/social/378535924/ ( ข่าว Nation TV)

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ... (110)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (68)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (68)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (65)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... (62)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (58)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (51)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (50)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก)  (49)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com