ผู้ประกอบการชาวกัมพูชาประท้วงปิดช่องทางการจราจรบริเวณด่านถาวรบ้านคลองลึก อรัญประเทศ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


ผู้ประกอบการชาวกัมพูชาประท้วงปิดช่องทางการจราจรบริเวณด่านถาวรบ้านคลองลึก อรัญประเทศ 

ข่าวกิจกรรม


             ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เกิดเหตุชุมนุมประท้วง ปิดช่องทางการจราจรบริเวณ ด่านถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากกรณีที่ศุลกากรอรัญประเทศ ได้เข้มงวดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทย โดยให้ผู้ประกอบการนำเข้า ต้องดำเนินการเสียภาษีตามหลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าของประเทศในกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งในกรณีนำเข้าสินค้าที่ไม่มี ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : CO) สินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และสินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เกิดเหตุชุมนุมประท้วง ปิดช่องทางการจราจรบริเวณ ด่านถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากกรณีที่ศุลกากรอรัญประเทศ ได้เข้มงวดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทย โดยให้ผู้ประกอบการนำเข้า ต้องดำเนินการเสียภาษีตามหลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าของประเทศในกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งในกรณีนำเข้าสินค้าที่ไม่มี ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : CO) สินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และสินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรอรัญประเทศ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชา ผู้ประกอบการค้าสัตว์น้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตกลงแก้ไขสถานการณ์นี้โดยให้ดำเนินการเสียภาษีตามหลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าของประเทศตามรูปแบบเก่าไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ แล้วเริ่มให้ดำเนินการเสียภาษีตามหลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าของประเทศในกลุ่มประเทศ AEC ในวันที่ 1 มีนาคม 2560เป็นต้นไป

http://www.nationtv.tv/main/content/social/378535924/ ( ข่าว Nation TV)

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   83   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   51  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   48  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   46  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   45  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   42  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   41  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   40  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   39  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   38


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ