กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด 

ข่าวกิจกรรม


กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด

ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

..............................................................................................................................................................

            จากการประชุมสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐแอฟริกา ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมมีมติขึ้นบัญชี หมายเลข 3 กับกระเบนน้ำจืด ดร. อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าปลากระเบนน้ำจืดจากประเทศอเมริกาใต้ ได้แก่ บราซิล โคลัมเบีย และเปรู มานานกว่า 20 ปี และมีการเพาะเลี้ยงเพื่อขายในประเทศและส่งออก ทำรายได้ให้กับประเทศ ปีละ 1,000 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ทำการเพาะเลี้ยงกว่า 600 ราย สายพันธุ์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่ จะเป็นสายพันธุ์ กระเบนโมโตโร่ (Potamotrygon motoro), โพลคาดอท (Potamotrygon leopoldi), จากัวร์ (Potamotrygon castexi), ไทเกอร์ (Potamotrygon menchacai), ดอกไม้ (Potamotrogon schroederi), โพลคาดอทจุดเล็ก (Potamotrygon itaituba) และมีการผสมข้ามพันธุ์จนได้สายพันธุ์ใหม่ๆ เป็นความต้องการของประเทศที่นำเข้าได้แก่ สิงค์โปร์ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป

               การที่ CITES ได้ขึ้นทะเบียนปลากระเบนน้ำจืด เป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วขอความร่วมมือประเทศภาคีสมาชิกให้ช่วยดูแลการนำเข้า คือจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก จากประเทศถิ่นกำเนิดปลากระเบน หรือในบัญชีหมายเลข 3 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ จะต้องมีการควบคุมโดยการออกใบอนุญาต หรือใบรับรองในการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 กรมประมง ขอเรียนเชิญเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง หรือผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืด มาแจ้งการครอบครอง  ณ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2579 9767 หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: citesdof@yahoo.comและสำเนาแจ้งaquaculture0510.4 @gmail.com ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

https://m.facebook.com/227334884050780/photos/pcb.กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ของด่านฯในสังกัด   96   สถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ทาง ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)   74  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำเดือนธันวาคม 2564 ของด่านฯในสังกัด   72  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   71  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   68  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   67  สถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ทาง ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)   66  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   63  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก)   49  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก)   49

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ