ตรวจยึด!!! ลักลอบนำเข้าปะการัง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


ตรวจยึด!!! ลักลอบนำเข้าปะการัง 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรอรัญประเทศ ได้ทำการตรวจยึดปะการังแข็ง ซึ่งอยู่ในกลุ่มปะการังถ้วยหนาม (Cynarina lacymalis) ที่มีการลักลอบแอบนำเข้ามาจากกัมพูชาผ่านทางพรมแดนบ้านคลองลึก จำนวน 32 ก้อน โดยด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้วได้นำของกลางดังกล่าวที่ยึดได้มอบให้แก่ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเก็บรักษาและนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการต่อไป

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   83   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   51  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   48  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   46  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   45  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   41  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   41  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   40  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   39  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   39


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ