ตรวจยึด!!! ลักลอบนำเข้าปะการัง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

ตรวจยึด!!! ลักลอบนำเข้าปะการัง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-01-23  |   ข่าววันที่: 2017-01-23 |  อ่าน: 613 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรอรัญประเทศ ได้ทำการตรวจยึดปะการังแข็ง ซึ่งอยู่ในกลุ่มปะการังถ้วยหนาม (Cynarina lacymalis) ที่มีการลักลอบแอบนำเข้ามาจากกัมพูชาผ่านทางพรมแดนบ้านคลองลึก จำนวน 32 ก้อน โดยด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้วได้นำของกลางดังกล่าวที่ยึดได้มอบให้แก่ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเก็บรักษาและนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการต่อไป

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (104)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (63)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราช... (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (56)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ)  (48)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com