" หนังจระเข้น้ำจืด " นำเข้าจากกัมพูชา

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


" หนังจระเข้น้ำจืด " นำเข้าจากกัมพูชา 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ทำการตรวจสอบ "หนังจระเข้น้ำจืด" (Crocodylus siamensis) ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากกัมพูชา ผ่านทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก โดยอนุญาตให้นำเข้า ตามใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน ตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งพระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (สป.5 นำเข้า) , ใบอนุญาตินำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558, ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (นำเข้า) และใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2558 เพื่อนำมาฟอกเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เช่น รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด ฯลฯ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ของด่านฯในสังกัด   97   สถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ทาง ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)   78  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำเดือนธันวาคม 2564 ของด่านฯในสังกัด   73  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   72  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   69  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   68  สถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ทาง ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)   68  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   64  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก)   50  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก)   49

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ