ขอสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสัตว์น้ำ วัตถุอันตราย และอาหารสัตว์

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

ขอสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสัตว์น้ำ วัตถุอันตราย และอาหารสัตว์  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-10-03  |   ข่าววันที่: 2018-10-03 |  อ่าน: 244 ครั้ง
 

ด้วยกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมการใช้งานระบบ FSW PSM และ PSE สำหรับผู้ประกอบการ ในปีงบประมาณ 2562 จึงขอสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสัตว์น้ำ วัตถุอันตราย และอาหารสัตว์ ดังต่อไปนี้
1.ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์น้ำ
2. กลุ่มพ่อค้าคนกลางที่มีการซื้อขายวัตถุดิบสัตว์น้ำจากการนำเข้า ระหว่างผู้นำเข้าและโรงงานผลิต 
3. ตัวแทนผู้ประกอบการ
4. ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย
5. ผู้ประกอบการอาหารสัตว์น้ำ
เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้งานของผู้ประกอบการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ... (109)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (68)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (68)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (65)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (64)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... (62)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (58)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (51)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (50)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com