ขอสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสัตว์น้ำ วัตถุอันตราย และอาหารสัตว์

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


ขอสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสัตว์น้ำ วัตถุอันตราย และอาหารสัตว์ 

ข่าวกิจกรรม


ด้วยกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมการใช้งานระบบ FSW PSM และ PSE สำหรับผู้ประกอบการ ในปีงบประมาณ 2562 จึงขอสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสัตว์น้ำ วัตถุอันตราย และอาหารสัตว์ ดังต่อไปนี้
1.ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์น้ำ
2. กลุ่มพ่อค้าคนกลางที่มีการซื้อขายวัตถุดิบสัตว์น้ำจากการนำเข้า ระหว่างผู้นำเข้าและโรงงานผลิต 
3. ตัวแทนผู้ประกอบการ
4. ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย
5. ผู้ประกอบการอาหารสัตว์น้ำ
เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้งานของผู้ประกอบการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   83   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   51  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   48  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   46  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   45  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   42  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   40  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   40  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   38  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   38


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ