การส่งออกปลาสวายบริเวณด่านพรมแดนคลองลึก

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


การส่งออกปลาสวายบริเวณด่านพรมแดนคลองลึก 

ข่าวกิจกรรม


ปลาสวาย เป็นปลาน้ำจืดที่มีปริมาณการส่งออกไปประเทศกัมพูชาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน ซึ่งเป็นช่วงปิดการทำการประมงในโตนเลสาป (ทะเลสาปเขมร) จึงทำให้ผลผลิตสัตว์น้ำของประเทศกัมพูชามีน้อย จำเป็นต้องนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศไทย โดยเฉพาะปลาสวายซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่มีราคาถูก นอกจากการนำไปบริโภคโดยการปรุงสุกแล้ว ยังมีการนำไปแปรรูปเป็นปลาแดดเดียว ปลาส้มและปลาร้าอีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการตรวจเรือประมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   83   สถิตินำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   79  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปร...  72  ด่านตรวจประมงตราด   70  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   68  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   67  รายงานประจำปี 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   63  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   60  powerpoint นำเสนอ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   59  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ