เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เนื้อจระเข้น้ำจืด นำเข้ามาจากประเทศกัมพูชา

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เนื้อจระเข้น้ำจืด นำเข้ามาจากประเทศกัมพูชา 

ข่าวกิจกรรม


วันที่12 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระก้ว ได้ตรวจ เนื้อจระเข้น้ำจืด(Crocodylus siamensis) ที่นำเข้ามาจากประเทศกัมพูชา โดยบรรจุกระสอบเข้ามา 40 กระสอบ น้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม ทางด่านพรมแดนถาวรคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่ขออนุญาตนำเข้ามาอย่างถูกต้อง โดยใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำประมงเลขที่ 27501100116100620, ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (นำเข้า) เลขที่ 27501100216100620 และใบสป.5 เลขที่ 10613111016100012

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการตรวจเรือประมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   84   สถิตินำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   81  ด่านตรวจประมงตราด   74  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   68  รายงานประจำปี 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   64  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   61  powerpoint นำเสนอ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   60  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   57  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   56  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ