ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 19 เมษายน 2561 นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2561 ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของด่านบูรณาการสินค้าเกษตรและซักถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของด่านกักกันสัตว์จังหวัดสระแก้ว, ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ณ.จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจความก้าวหน้าในการสร้างจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท อำเภออรัญประเทศ และการก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการตรวจเรือประมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   84   สถิตินำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   81  ด่านตรวจประมงตราด   74  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   68  รายงานประจำปี 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   64  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   61  powerpoint นำเสนอ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   60  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   57  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   56  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ