การตรวจร่วมบูรณาการสินค้าผ่านแดน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


การตรวจร่วมบูรณาการสินค้าผ่านแดน 

ข่าวกิจกรรม


27 กุมภาพันธ์ 256

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว และด่านตรวจสัตว์ป่าอรัญประเทศ ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสินค้านำเข้า ส่งออกแบบบูรณาการ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ เพื่อป้องกันการลักลอบกระทำความผิด นำสินค้าที่เกี่ยวข้องผ่านแดนโดยไม่มีใบอนุญาต การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิด 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   69   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   68  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   68  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   65  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   57  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า-ส่งออก จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ   54  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   52  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   50  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   45  สถิติการตรวจเรือประมง ประจำเดือน มกราคม 2566   41


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ