การตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า ส่งออกจุดผ่านแดนบ้านเขาดิน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

การตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า ส่งออกจุดผ่านแดนบ้านเขาดิน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-25  |   ข่าววันที่: 2018-01-24 |  อ่าน: 464 ครั้ง
 

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายประเสริฐ ปานปารมี นักวิชาการประมงชำนาญการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายณัฐพล เหลาคำ เจ้าพนักงานประมง ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ และประชาสัมพันธ์ระเบียบการนำเข้า ส่งออก ให้กับผู้ประกอบการค้าสัตว์น้ำบริเวณตลาดชายแดนบ้านเขาดิน ในการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ... (104)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (64)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (57)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (50)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com