โครงการเกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


โครงการเกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 1 มกราคม นายประเสริฐ ปานปารมี และเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดให้บริการประชาชน ตามโครงการเกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยให้บริการน้ำดื่ม และอำนวยความสะดวกในการเดินทางเส้นทางถนนสุวรรณศร บริเวณหน้าสำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   83   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   51  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   48  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   46  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   45  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   41  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   41  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   40  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   39  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   39


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ