ศึกษาดูงาน ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


ศึกษาดูงาน ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต สำหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ รุ่นที่ 3” เข้าศึกษาดูงาน ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก และจุดกระจายสินค้าตลาดรัตนธรรม และเข้ารับฟังการบรรยายถึงแนวทางการปฏิบัติงานของด่านพรมแดน จากเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   83   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   51  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   48  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   46  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   45  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   41  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   41  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   40  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   39  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   39


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ