ศึกษาดูงาน ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

ศึกษาดูงาน ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-01  |   ข่าววันที่: 2017-11-29 |  อ่าน: 502 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต สำหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ รุ่นที่ 3” เข้าศึกษาดูงาน ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก และจุดกระจายสินค้าตลาดรัตนธรรม และเข้ารับฟังการบรรยายถึงแนวทางการปฏิบัติงานของด่านพรมแดน จากเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ... (110)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (70)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (69)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (65)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... (62)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (58)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (51)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (51)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก)  (49)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com