ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-27  |   ข่าววันที่: 2021-08-27 |  อ่าน: 108 ครั้ง
 

ระเบียบวาระกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกรมประมงได้ออกระเบียบกรมประมงที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรอง และการออกหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติเพื่อการส่งออก พ.ศ.2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

2. ระเบียบวาระกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองและการออกหนังสือรับรองสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติที่ได้จากการเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

3. ระเบียบวาระกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองและการออกหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65  แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ... (108)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (67)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (64)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (57)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (50)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com