สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4(สระแก้ว)ได้ปฏิบัติงานสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต โดยเข้าไปตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่าย และอาหารสัตว์ วัตถุอันตราย จำนวน 3 ร้าน
ได้แก่ร้านทุนเจริญฟาร์ม ร้านศิริชัยเภสัช และบริษัทโกอัพฟู้ดส์ อ.เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จากการตรวจเยี่ยมร้านค้าทั้งหมดมีใบอนุญาต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   67   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   66  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   65  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   62  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า-ส่งออก จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ   54  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   53  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   52  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   50  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   45  สถิติการตรวจเรือประมง ประจำเดือน มกราคม 2566   39


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ