ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง

 ด่านตรวจประมงระนอง


ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง       ในวันที่ 9 กันยายน 2565 เจ้าหน้าทที่ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระนอง ด่านตรวจประมงระนอง ร่วมประสานและปฏิบัติ บูรณาการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ ของเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพฯประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระนอง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงระนอง

     174 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000    dan_danranong@hotmail.com   077816330   077816331   แฟนเพจ