ข่าวประชาสัมพันธ์ 16/2561

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 16/2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 16/2561

 เผยเเพร่: 2018-03-08  |   ข่าววันที่: 2018-03-08 |  อ่าน: 149 ครั้ง
 

วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวนภาวรรณ มาชะนา ประมงอำเภอเมืองสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากอำเภอเมืองสุรินทร์ ให้เป็นคณะกรรมการติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับอำเภอ เข้าร่วมการจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ ๑) หมู่ ๔ ตำบลเทนมีย์ และ หมู่ ๕ ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมทั้งร่วมจัดเวทีใน หัวข้อ คนไทยไม่ทิ้งกัน ประชาสัมพันธ์ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๑ (ภาคการประมง)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (641)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (572) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (513) โครงการธนาคารผลผลิต.. (460) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (458) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (448) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (447) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (427) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (427) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (411) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (405) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (398) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (389) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (387) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (385) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (379) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (374) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (366) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (362) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (361)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000