ข่าวประชาสัมพันธ์ 17/2561

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 17/2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 17/2561

 เผยเเพร่: 2018-03-08  |   ข่าววันที่: 2018-03-08 |  อ่าน: 210 ครั้ง
 

นายสุวัฒน์ เขียวแก้ว ประมงอำเภอชุมพลบุรี สำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณและรายได้ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ ตลาดปลาหนองพิมานเหนือ ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำหน่ายปลาสด ปีละ 3 เดือนในห้วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี จำนวน 20 ร้านค้า เฉลี่ยรายได้ต่อร้าน จำนวน 300,000 บาทต่อวัน คิดเป็นมูลค่า 540 ล้านบาท และจำหน่ายผลิตผลแปรรูปสัตว์น้ำ ปีละ 5 เดือนในห้วงเดือน พฤศจิกายน - มีนาคม จำนวน 50 ร้าน ๆ ละ 30,000บาทต่อวัน คิดเป็นมูลค่า 225 ล้านบาท รวมมูลค่าจำหน่ายปลาสดและแปรรูป 765 ล้านบาท


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (666)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (633) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (535) โครงการธนาคารผลผลิต.. (478) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (478) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (474) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (471) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (444) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (441) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (437) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (426) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (421) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (407) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (403) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (400) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (395) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (386) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (382) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (374) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (374)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000