ข่าวประชาสัมพันธ์ 15/2561

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 15/2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 15/2561

 เผยเเพร่: 2018-03-06  |   ข่าววันที่: 2018-03-06 |  อ่าน: 143 ครั้ง
 

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ประมงอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ ดำเนินงานติดตามเยี่ยมเยียนแนะนำเกษตรกร พร้อมด้วยเก็บตัวอย่างอาหารปลาเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ โครงการระบบส่งเสริมแบบ    แปลงใหญ่ (ปลานิล) ต.เทนมีย์ อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (660)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (618) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (532) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (477) โครงการธนาคารผลผลิต.. (474) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (471) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (470) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (441) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (440) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (432) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (424) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (420) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (407) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (402) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (400) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (394) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (386) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (381) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (374) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (370)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000