การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...


วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้

นางสาวชนาทิป บุญสิทธิ์ ประมงอำเภอชุมพลบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอำเภอ

ชุมพลบุรี ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 แห่ง เพื่อควบคุม กำกับ

ดูแลปัจจัยการผลิตสำหรับการเลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใ ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย

กับสัตว์น้ำและผู้บริโภค

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   170   กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน   169  โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (Field Day)   149  พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาส "๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"   147  การประชุมหารือการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์จากป้บ่งป่าทาม กรณี เขื่อนราษีไศล จั...  129  การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   128  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   124  วันประมงน้อมเกล้าฯ   114   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  109  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ