รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป


รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ด้วยกรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองวิจัย

และพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ตำแหน่งนักวิชาการประมง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดปรากฏตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป