กิจกรรมจิตอาสาวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๕

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


กิจกรรมจิตอาสาวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาว

ชนาทิป บุญสิทธิ์ ประมงอำเภอชุมพลบุรี ลงพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันน้อมรำลีกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเสิศหล้านภาลัย ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเมืองบัววิทยา

หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอ

ชุมพลบุรี เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   171   การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   129  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   125  วันประมงน้อมเกล้าฯ   117   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  113  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  113  พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  93  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  92  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  89  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ