โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri Map)

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri Map) วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพนธ์ พ.ศ. 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้

นางสาวมณฑิชา เหลาคม ตำแหน่ง ประมงอำเภอศีขรภูมิ พร้อมด้วยนายวิษณุ กัลยาพันธ์

นักวิชาการประมง สนักงานประมงจังหวัดสุรินร์ และนายสิทธิพงศ์ เย็นศิริ นักวิชาการ

ประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ดำเนินการประชุมชี้แจงและ

ส่งเสริมอง์ความรู้ให้แก่เกษตรกรตามกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning

by Agri Map) จำนวน 6 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   162   กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน   161  โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (Field Day)   143  พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาส "๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"   138  การประชุมหารือการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์จากป้บ่งป่าทาม กรณี เขื่อนราษีไศล จั...  123  การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   117  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   114  วันประมงน้อมเกล้าฯ   105  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  102   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ