วันที่ 13 มกราคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส. 1 บก.สส. ภ. 5 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง(เชียงใหม่)

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส. 1 บก.สส. ภ. 5 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง(เชียงใหม่) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-01-15  |   ข่าววันที่: 2021-01-13 |  อ่าน: 138 ครั้ง
 

วันที่ 13 มกราคม 2564

นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส. 1 บก.สส. ภ. 5 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง(เชียงใหม่) ได้ทำการร่วมตรวจและจับกุมผู้ลักลอบครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยได้ทำการยืดของกลาง เป็นปะการังมีชีวิตจำนวน 200 ชิ้น และซากปะการังจำนวน 101 ชิ้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • (ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า) ปลาคาร์พเข้ามาในประเทศไทย.. (3,062)  (ขั้นตอนการขออนุญาต นำเข้า) ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า เข้ามาในประเทศไทย.. (3,044) ประมงคุมเข้มด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (1,862) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (1,839) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญ ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม .. (1,794) กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์.. (1,700) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ การนำเข้า ปลามังกรทองและปลามังกรแดง จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,414) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำ(ปลาบู่)ส่งออกต่างประเทศ.. (1,306) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง เริ่มให้บริการออกใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6 นอกน่านน้ำไทย).. (1,304) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำฯ ตามบัญชี CITES .. (1,155)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316