สถิติการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


สถิติการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ การนำเข้า-ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 65
สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๑.เดือนตุลาคม ๖๔(ไม่มีการนำเข้า-ส่งออก)

๒.เดือนพฤจิกายน ๖๔(ไม่มีการนำเข้า-ส่งออก)

๓.เดือนธันวาคม ๖๔(ไม่มีการนำเข้า-ส่งออก)

๔.เดือนมกราคม ๖๕(ไม่มีการนำเข้า-ส่งออก)

๕.เดือนกุมภาพันธ์ ๖๕(ไม่มีการนำเข้า-ส่งออก)

การนำเข้า-ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 64

สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

๑.เดือนมกราคม ๒.เดือนกุมภาพันธ์ ๓.เดือนมีนาคม ๔.เดือนเมษายน ๕.เดือนพฤษภาคม

๖.เดือนมิถุนายน ๗.เดือนกรกฎาคม ๘.เดือน สิงหาคม ๙.เดือน กันยายน

 

สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 5 เม.ษ 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนั...  127   วันที่ 7 เม.ษ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ...  112  รับสมัครพนักงานราชการ   109  18 เมษายน 2565 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ให้คำแนะนำแก...  47  วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าปลาสวยงาม   43  วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ    39  14 มิ.ย 65 ตรวจลักลอบและประชาสัมพันธ์   36  วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงเชียงใหม่   34  วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ร่วมงานปาฐกถาพิเศษเลขาธิการสำงานเศรษฐกิจการเกษตร   32  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงาน   29


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013