วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2563 เวลา 21.30 น. นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับประมงอำเภอสันป่าตอง ตรวจสอบปลาคาร์พนำเข้าจากประเทศประญี่ปุ่น

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2563 เวลา 21.30 น. นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับประมงอำเภอสันป่าตอง ตรวจสอบปลาคาร์พนำเข้าจากประเทศประญี่ปุ่น 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2563 เวลา 21.30 น. นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับประมงอำเภอสันป่าตอง ตรวจสอบปลาคาร์พนำเข้าจากประเทศประญี่ปุ่น โดยนายณัฐพงษ์ พูลสวัสดิ์ จำนวน 820 ตัว มูลค่า 121,887 บาท ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบแจ้งอนุมัตินำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร จึงได้ควบคุมและนำปลาคาร์พเข้าสถานกักกัน ที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมประมงเรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสุขภาพ และเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค KHV ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนะนำหน่วยงาน งานนำเสนอ 2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่   141   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตน.เจ้าพนักงานป...  132  วันที่ 5 เม.ษ 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนั...  108  วันที่ 18 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ได้ให้คำปรึ...  95  วันที่ 28 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เ...  93  วันที่ 8 มี.ค. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะ...  91  วันที่ 7 เม.ษ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ...  91  วันที่ 18-20 มี.ค. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้ว...  88  รับสมัครพนักงานราชการ   86  วันที่ 15-16 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้วย...  85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013