ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำประชาพิจารณ์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำประชาพิจารณ์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง ได้ร่วมกันทำประชาพิจารณ์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการอนุรักษ์คุ้มครอง ปลาน้ำจืดมีไข่ “ฤดูน้ำแดง 16 พ.ค-15 ก.ย ของทุกปีและชี้แจงประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก.การประมง2558 กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต”โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมรับฟัง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013