วันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2562 อธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยม ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริดอยดำ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

วันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2562 อธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยม ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริดอยดำ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-24  |   ข่าววันที่: 2019-10-24 |  อ่าน: 235 ครั้ง
 

วันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2562 อธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยม ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้คำแนะนำ แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริดอยดำ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมก... (229)   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต.พนักงานผู้ช่... (160)  วันที่ 18 สิงหาคม 2564 หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมประชุมพิจารณาข้อคิดเห็นต... (119)  วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่และเจ้าห... (116)  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อหน่วยรับรอง กมป.ทาง Line Official Account   (99)  วันที่ 23 กันยายน 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมจั... (94)  ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่น  (87)  วันที่ 22 กันยายน 2564 นายศิริพงษ์  สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ได้ให้... (84)  วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรว... (72)  FSW  (65)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316