เข้าร่วมประชุมวางแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี  2562 ณ อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานเชียงใหม่

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมวางแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี  2562 ณ อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-03-28  |   ข่าววันที่: 2019-03-28 |  อ่าน: 233 ครั้ง
 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวางแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี  2562 ณ อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟโดยทั่วกันของทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • (ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า) ปลาคาร์พเข้ามาในประเทศไทย.. (3,092)  (ขั้นตอนการขออนุญาต นำเข้า) ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า เข้ามาในประเทศไทย.. (3,061) ประมงคุมเข้มด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (1,875) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (1,862) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญ ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม .. (1,808) กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์.. (1,728) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ การนำเข้า ปลามังกรทองและปลามังกรแดง จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,422) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำ(ปลาบู่)ส่งออกต่างประเทศ.. (1,312) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง เริ่มให้บริการออกใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6 นอกน่านน้ำไทย).. (1,310) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำฯ ตามบัญชี CITES .. (1,166)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316