ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มของผู้ประกอบการค้าสัตว์น้ำ (ปลาบู่)

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มของผู้ประกอบการค้าสัตว์น้ำ (ปลาบู่) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-11  |   ข่าววันที่: 2017-02-11 |  อ่าน: 610 ครั้ง
 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปตรวจเยี่ยมฟาร์ม ของผู้ประกอบการค้าสัตว์น้ำ (ปลาบู่) ที่จังหวัดพะเยา โดยผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกฏหมาย พระราชกำหนดการประมง พ.ศ 2558 เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

  •  Hits 10 อันดับ
  • (ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า) ปลาคาร์พเข้ามาในประเทศไทย.. (3,090)  (ขั้นตอนการขออนุญาต นำเข้า) ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า เข้ามาในประเทศไทย.. (3,055) ประมงคุมเข้มด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (1,875) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (1,861) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญ ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม .. (1,807) กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์.. (1,725) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ การนำเข้า ปลามังกรทองและปลามังกรแดง จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,422) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำ(ปลาบู่)ส่งออกต่างประเทศ.. (1,311) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง เริ่มให้บริการออกใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6 นอกน่านน้ำไทย).. (1,310) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำฯ ตามบัญชี CITES .. (1,166)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316