ผอ.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 1 (เชียงราย) พร้อมคณะได้มาตรวจการป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


ผอ.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 1 (เชียงราย) พร้อมคณะได้มาตรวจการป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวกิจกรรม


ผอ.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 1 (เชียงราย) พร้อมคณะได้มาตรวจการป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่น้ำ  ที่อาคารคลังสินค้าและอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมทั้งไปตรวจสถานกักกันสัตว์น้ำ (ปลาคาร์พ)และร้านค้าสัตว์น้ำ (ปลาตะพัด) โดยได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ให้ไปขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าสัตว์น้ำ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ต่อไป

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013