ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจร้านนำเข้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ เพื่อออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ และออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้าในเขตพื้นที่

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจร้านนำเข้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ เพื่อออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ และออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้าในเขตพื้นที่ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-14  |   ข่าววันที่: 2018-08-13 |  อ่าน: 229 ครั้ง
 

วันที่  13 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจร้านนำเข้าสัตว์ป่าทีได้จากการเพาะพันธุ์ เพื่อออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าทีได้จากการเพาะพันธุ์ และออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้าในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์การควบคุมการค้าสัตว์น้ำ การนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมก... (227)   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต.พนักงานผู้ช่... (160)  วันที่ 18 สิงหาคม 2564 หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมประชุมพิจารณาข้อคิดเห็นต... (117)  วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่และเจ้าห... (116)  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อหน่วยรับรอง กมป.ทาง Line Official Account   (98)  วันที่ 23 กันยายน 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมจั... (93)  ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่น  (87)  วันที่ 22 กันยายน 2564 นายศิริพงษ์  สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ได้ให้... (84)  วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรว... (71)  FSW  (62)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316