ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจร้านนำเข้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ เพื่อออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ และออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้าในเขตพื้นที่

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจร้านนำเข้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ เพื่อออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ และออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้าในเขตพื้นที่ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่  13 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจร้านนำเข้าสัตว์ป่าทีได้จากการเพาะพันธุ์ เพื่อออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าทีได้จากการเพาะพันธุ์ และออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้าในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์การควบคุมการค้าสัตว์น้ำ การนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 5 เม.ษ 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนั...  127   วันที่ 7 เม.ษ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ...  112  รับสมัครพนักงานราชการ   109  18 เมษายน 2565 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ให้คำแนะนำแก...  47  วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าปลาสวยงาม   43  วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ    39  14 มิ.ย 65 ตรวจลักลอบและประชาสัมพันธ์   36  วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงเชียงใหม่   34  วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ร่วมงานปาฐกถาพิเศษเลขาธิการสำงานเศรษฐกิจการเกษตร   32  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงาน   29


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013