ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ เป็นปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 98 กิโลกรัม ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 29 กิโลกรัม ปลาช่อนทะเลตากแห้ง จำนวน 14 กิโลกรัม และปลาร้า ปลากระดี่ จำนวน 29 กิโลกรัม ไปประเทศฮ่องกง

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ เป็นปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 98 กิโลกรัม ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 29 กิโลกรัม ปลาช่อนทะเลตากแห้ง จำนวน 14 กิโลกรัม และปลาร้า ปลากระดี่ จำนวน 29 กิโลกรัม ไปประเทศฮ่องกง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่  7 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ไปประเทศฮ่องกง เป็นปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 98 กิโลกรัม 350 แพ็ค มูลค่า 10,500 ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 29 กิโลกรัม 80 แพ็ค มูลค่า 4,000 บาท ปลาช่อนทะเลตากแห้ง จำนวน 14 กิโลกรัม 30 แพ็ค มูลค่า 1,500 บาท และปลาร้า ปลากระดี่ จำนวน 29 กิโลกรัม 6 แพ็ค มูลค่า 1,800 บาท ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาตจึงได้ทำการตรวจปล่อยตามระเบียบต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนะนำหน่วยงาน งานนำเสนอ 2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่   140   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตน.เจ้าพนักงานป...  132  วันที่ 5 เม.ษ 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนั...  108  วันที่ 18 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ได้ให้คำปรึ...  95  วันที่ 28 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เ...  93  วันที่ 8 มี.ค. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะ...  91  วันที่ 7 เม.ษ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ...  89  รับสมัครพนักงานราชการ   85  วันที่ 18-20 มี.ค. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้ว...  85  วันที่ 15-16 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้วย...  84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013