ตรวจสอบการส่งออกปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 72 กิโลกรัม ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 29 กิโลกรัม ปลาทูเค็ม จำนวน 98 กิโลกรัม ปลาตะเพียนหมักเกลือ จำนวน 30 กิโลกรัม ปลาจวดตากแห้ง จำนวน 29 กิโลกรัม และปลาช่อนทะเลตากแห้ง จำนวน 96 กิโลกรัม ไปประเทศฮ่องกง

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


ตรวจสอบการส่งออกปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 72 กิโลกรัม ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 29 กิโลกรัม ปลาทูเค็ม จำนวน 98 กิโลกรัม ปลาตะเพียนหมักเกลือ จำนวน 30 กิโลกรัม ปลาจวดตากแห้ง จำนวน 29 กิโลกรัม และปลาช่อนทะเลตากแห้ง จำนวน 96 กิโลกรัม ไปประเทศฮ่องกง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่  10 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 เชียงราย ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ไปประเทศฮ่องกง เป็นปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 72 กิโลกรัม 200 แพ็คมูลค่า 6,000 ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 29 กิโลกรัม 50 แพ็ค มูลค่า 3,500 บาท ปลาทูเค็ม จำนวน 98 กิโลกรัม 200 แพ็ค มูลค่า 10,000 บาท ปลาตะเพียนหมักเกลือ จำนวน 30 กิโลกรัม 70 แพ็ค มูลค่า 2,800 บาท ปลาจวดตากแห้ง จำนวน 29 กิโลกรัม 50 แพ็ค มูลค่า 5,000 บาท ปลาช่อนทะเลตากแห้ง จำนวน 96 กิโลกรัม 200 แพ็ค มูลค่า 10,000 บาท ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาตจึงได้ทำการตรวจปล่อยตามระเบียบต่อไป

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 5 เม.ษ 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนั...  127   วันที่ 7 เม.ษ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ...  112  รับสมัครพนักงานราชการ   109  18 เมษายน 2565 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ให้คำแนะนำแก...  47  วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าปลาสวยงาม   43  วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ    39  14 มิ.ย 65 ตรวจลักลอบและประชาสัมพันธ์   36  วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงเชียงใหม่   34  วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ร่วมงานปาฐกถาพิเศษเลขาธิการสำงานเศรษฐกิจการเกษตร   32  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงาน   29


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013