ตรวจสอบการส่งออกปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 75 กิโลกรัม ปลาช่อนตากแห้ง จำนวน 14 กิโลกรัม ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 10 กิโลกรัม ปลาดุกตากแห้ง จำนวน 2 กิโลกรัม ปลาตะเพียนหมักเกลือ จำนวน 22 กิโลกรัม ปลาช่อนทะเลตากแห้ง จำนวน 2 กิโลกรัม กุ้งแห้ง จำนวน 3 กิโลกรัม และปลาซิวแก้วแห้ง จำนวน 5 กิโลกรัม ไปประเทศฮ่องกง

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

ตรวจสอบการส่งออกปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 75 กิโลกรัม ปลาช่อนตากแห้ง จำนวน 14 กิโลกรัม ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 10 กิโลกรัม ปลาดุกตากแห้ง จำนวน 2 กิโลกรัม ปลาตะเพียนหมักเกลือ จำนวน 22 กิโลกรัม ปลาช่อนทะเลตากแห้ง จำนวน 2 กิโลกรัม กุ้งแห้ง จำนวน 3 กิโลกรัม และปลาซิวแก้วแห้ง จำนวน 5 กิโลกรัม ไปประเทศฮ่องกง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-27  |   ข่าววันที่: 2018-04-26 |  อ่าน: 436 ครั้ง
 

วันที่  26 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ไปประเทศฮ่องกง เป็นปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 75 กิโลกรัม 300 แพ็ค มูลค่า 9,000 บาท ปลาช่อนตากแห้ง จำนวน 14 กิโลกรัม 34 แพ็ค มูลค่า 1,360 บาท ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 10 กิโลกรัม 23 แพ็ค มูลค่า 1,160 บาท ปลาดุกตากแห้ง จำนวน 2 กิโลกรัม 4 แพ็ค มูลค่า 160 บาท ปลาตะเพียนหมักเกลือ จำนวน 22 กิโลกรัม 85 แพ็ค มูลค่า 3,400 บาท ปลาช่อนทะเลตากแห้ง จำนวน 2 กิโลกรัม 1 แพ็ค มูลค่า 400 บาท กุ้งแห้ง จำนวน 3 กิโลกรัม 1 แพ็ค มูลค่า 600 บาท และปลาซิวแก้วแห้ง จำนวน 5 กิโลกรัม 30 แพ็ค มูลค่า 2,100 บาทผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาตจึงได้ทำการตรวจปล่อยตามระเบียบต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • (ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า) ปลาคาร์พเข้ามาในประเทศไทย.. (3,090)  (ขั้นตอนการขออนุญาต นำเข้า) ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า เข้ามาในประเทศไทย.. (3,055) ประมงคุมเข้มด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (1,875) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (1,860) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญ ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม .. (1,807) กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์.. (1,725) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ การนำเข้า ปลามังกรทองและปลามังกรแดง จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,422) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำ(ปลาบู่)ส่งออกต่างประเทศ.. (1,311) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง เริ่มให้บริการออกใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6 นอกน่านน้ำไทย).. (1,310) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำฯ ตามบัญชี CITES .. (1,166)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316