ตรวจสอบการส่งออกปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 75 กิโลกรัม ปลาช่อนตากแห้ง จำนวน 14 กิโลกรัม ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 10 กิโลกรัม ปลาดุกตากแห้ง จำนวน 2 กิโลกรัม ปลาตะเพียนหมักเกลือ จำนวน 22 กิโลกรัม ปลาช่อนทะเลตากแห้ง จำนวน 2 กิโลกรัม กุ้งแห้ง จำนวน 3 กิโลกรัม และปลาซิวแก้วแห้ง จำนวน 5 กิโลกรัม ไปประเทศฮ่องกง

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


ตรวจสอบการส่งออกปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 75 กิโลกรัม ปลาช่อนตากแห้ง จำนวน 14 กิโลกรัม ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 10 กิโลกรัม ปลาดุกตากแห้ง จำนวน 2 กิโลกรัม ปลาตะเพียนหมักเกลือ จำนวน 22 กิโลกรัม ปลาช่อนทะเลตากแห้ง จำนวน 2 กิโลกรัม กุ้งแห้ง จำนวน 3 กิโลกรัม และปลาซิวแก้วแห้ง จำนวน 5 กิโลกรัม ไปประเทศฮ่องกง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่  26 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ไปประเทศฮ่องกง เป็นปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 75 กิโลกรัม 300 แพ็ค มูลค่า 9,000 บาท ปลาช่อนตากแห้ง จำนวน 14 กิโลกรัม 34 แพ็ค มูลค่า 1,360 บาท ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 10 กิโลกรัม 23 แพ็ค มูลค่า 1,160 บาท ปลาดุกตากแห้ง จำนวน 2 กิโลกรัม 4 แพ็ค มูลค่า 160 บาท ปลาตะเพียนหมักเกลือ จำนวน 22 กิโลกรัม 85 แพ็ค มูลค่า 3,400 บาท ปลาช่อนทะเลตากแห้ง จำนวน 2 กิโลกรัม 1 แพ็ค มูลค่า 400 บาท กุ้งแห้ง จำนวน 3 กิโลกรัม 1 แพ็ค มูลค่า 600 บาท และปลาซิวแก้วแห้ง จำนวน 5 กิโลกรัม 30 แพ็ค มูลค่า 2,100 บาทผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาตจึงได้ทำการตรวจปล่อยตามระเบียบต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนะนำหน่วยงาน งานนำเสนอ 2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่   141   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตน.เจ้าพนักงานป...  132  วันที่ 5 เม.ษ 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนั...  109  วันที่ 18 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ได้ให้คำปรึ...  96  วันที่ 28 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เ...  93  วันที่ 8 มี.ค. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะ...  92  วันที่ 7 เม.ษ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ...  92  วันที่ 18-20 มี.ค. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้ว...  89  รับสมัครพนักงานราชการ   87  วันที่ 15-16 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้วย...  86


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013