ประชุมเสวนาระดมความคิดเห็น กฎหมาย กฎระเบียบ พระราชกำหนดการประมง

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


ประชุมเสวนาระดมความคิดเห็น กฎหมาย กฎระเบียบ พระราชกำหนดการประมง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่  22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำลำน้ำแม่แตง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ประชุมเสวนาระดมความคิดเห็น กฎหมาย กฎระเบียบ พระราชกำหนดการประมง การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ การควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013