ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำไข่ปลาเรนโบว์ เทร้าต์ (Rainbow Trout) นำเข้าจากประเทศภูฎาน

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำไข่ปลาเรนโบว์ เทร้าต์ (Rainbow Trout) นำเข้าจากประเทศภูฎาน 

ข่าวกิจกรรม


วันที่  18 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำไข่ปลาเรนโบว์ เทร้าต์ (Rainbow Trout) นำเข้าจากประเทศภูฎาน ของมูลนิธิโครงการหลวงดอยอินทนนท์ เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต และได้ออกติดตามตรวจสอบการเพาะฟักไข่ปลาเรนโบว์ เทร้าต์ (Rainbow Trout) ณ หน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูง ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นระบบปิดและควบคุมป้องกันสัตว์น้ำไม่สามารถหลุดลอดออกแหล่งน้ำธรรมชาติได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ แผ่นภาพ Infographic สิทธิประโยชน์กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้า...  111   วันที่ 26 ม.ค. 65 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ( Fisheries Co-Ord...  101  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตน.เจ้าพนักงานป...  91  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ Infographic ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณาอุทธรณ์   89  แนะนำหน่วยงาน งานนำเสนอ 2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่   81  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกงานราชการทั่วไป ต.พนักงานผู้ช่ว...  79  ประชาสัมพันธ์ Infographic ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชก...  75  วันที่ 8 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์  สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ดำเนินการประ...  71  วันที่ 24 ธ.ค. 64 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้...  70  ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำเเหน่งในการสอบเเข่...  67

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013