ติดตามตรวจสอบปลาเทราต์นำเข้าจากประเทศภูฎาน นำไปเพาะเลี้ยงที่หน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูง ดอยอินทนนท์

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


ติดตามตรวจสอบปลาเทราต์นำเข้าจากประเทศภูฎาน นำไปเพาะเลี้ยงที่หน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูง ดอยอินทนนท์ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่  29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ออกติดตามตรวจสอบปลาเทราต์ที่นำเข้าจากประเทศภูฎาน ซึ่งได้นำไปเพาะเลี้ยงที่หน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูง ดอยอินทนนท์ จากการตรวจสอบมีการเจริญเติบโตดี มีระบบป้องกันไม่ให้หลุดรอดออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่แข็งแรงปลอดภัยสูง และจะเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์และงานวิจัยต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 29 พ.ย. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้...  97   วันที่ 27 พ.ย. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้...  94  19 ม.ค. 66 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้า...  81  13 ม.ค. 66 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้า...  78  26 ม.ค. 66 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมประชุม คณะกรรม...  77  วันที่ 16-20 พ.ย. 2565 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมต...  68  7 ก.พ. 66 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าท...  58  วันที่ 15 พ.ย. 2565 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้ว...  55  วันที่ 14 พ.ย. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนัก...  49  วันที่ 1 ธ.ค. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับท...  48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      ffid.chiangmai@fisheries.go.th   053-904013   053-904013