ตรวจสอบการส่งออกปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 117 กิโลกรัม ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 40 กิโลกรัม ปลาช่อนตากแห้ง จำนวน 30 กิโลกรัม ปลาตะเพียนหมักเกลือ จำนวน 49 กิโลกรัม และกบนาแช่แข็ง จำนวน 4 กิโลกรัมไปประเทศฮ่องกง

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

ตรวจสอบการส่งออกปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 117 กิโลกรัม ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 40 กิโลกรัม ปลาช่อนตากแห้ง จำนวน 30 กิโลกรัม ปลาตะเพียนหมักเกลือ จำนวน 49 กิโลกรัม และกบนาแช่แข็ง จำนวน 4 กิโลกรัมไปประเทศฮ่องกง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-26  |   ข่าววันที่: 2018-01-26 |  อ่าน: 572 ครั้ง
 

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 17.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำไปประเทศฮ่องกง เป็นปลาทูนึ่งแช่เย็น  จำนวน 117 กิโลกรัม 360 แพ็ค มูลค่า 10,800 บาท ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 40 กิโลกรัม 100 แพ็ค  30,000 บาท  ปลาช่อนตากแห้ง จำนวน 30 กิโลกรัม70 แพ็ค มูลค่า 3,500 บาท ปลาตะเพียนหมักเกลือ จำนวน 49 กิโลกรัม 160 แพ็ค มูลค่าและกบนาแช่แข็ง จำนวน 4 กิโลกรัม 7 แพ็ค มูลค่า 1,500 บาท ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาตจึงได้ทำการตรวจปล่อยตามระเบียบต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • (ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า) ปลาคาร์พเข้ามาในประเทศไทย.. (3,092)  (ขั้นตอนการขออนุญาต นำเข้า) ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า เข้ามาในประเทศไทย.. (3,061) ประมงคุมเข้มด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (1,875) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (1,862) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญ ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม .. (1,808) กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์.. (1,728) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ การนำเข้า ปลามังกรทองและปลามังกรแดง จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,422) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำ(ปลาบู่)ส่งออกต่างประเทศ.. (1,312) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง เริ่มให้บริการออกใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6 นอกน่านน้ำไทย).. (1,310) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำฯ ตามบัญชี CITES .. (1,166)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316