ตรวจสอบการส่งออกปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 117 กิโลกรัม ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 40 กิโลกรัม ปลาช่อนตากแห้ง จำนวน 30 กิโลกรัม ปลาตะเพียนหมักเกลือ จำนวน 49 กิโลกรัม และกบนาแช่แข็ง จำนวน 4 กิโลกรัมไปประเทศฮ่องกง

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


ตรวจสอบการส่งออกปลาทูนึ่งแช่เย็น จำนวน 117 กิโลกรัม ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 40 กิโลกรัม ปลาช่อนตากแห้ง จำนวน 30 กิโลกรัม ปลาตะเพียนหมักเกลือ จำนวน 49 กิโลกรัม และกบนาแช่แข็ง จำนวน 4 กิโลกรัมไปประเทศฮ่องกง 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 17.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำไปประเทศฮ่องกง เป็นปลาทูนึ่งแช่เย็น  จำนวน 117 กิโลกรัม 360 แพ็ค มูลค่า 10,800 บาท ปลาสลิดตากแห้ง จำนวน 40 กิโลกรัม 100 แพ็ค  30,000 บาท  ปลาช่อนตากแห้ง จำนวน 30 กิโลกรัม70 แพ็ค มูลค่า 3,500 บาท ปลาตะเพียนหมักเกลือ จำนวน 49 กิโลกรัม 160 แพ็ค มูลค่าและกบนาแช่แข็ง จำนวน 4 กิโลกรัม 7 แพ็ค มูลค่า 1,500 บาท ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาตจึงได้ทำการตรวจปล่อยตามระเบียบต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนะนำหน่วยงาน งานนำเสนอ 2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่   138   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตน.เจ้าพนักงานป...  130  วันที่ 5 เม.ษ 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนั...  107  วันที่ 18 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ได้ให้คำปรึ...  93  วันที่ 28 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เ...  92  วันที่ 8 มี.ค. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะ...  89  วันที่ 7 เม.ษ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ...  86  รับสมัครพนักงานราชการ   85  วันที่ 18-20 มี.ค. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้ว...  85  วันที่ 15-16 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้วย...  83


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013