วันที่ 18 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นคำขอผ่านระบบ FSW ของกรมประมง แก่ผู้ประกอบการ

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


วันที่ 18 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นคำขอผ่านระบบ FSW ของกรมประมง แก่ผู้ประกอบการ นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นคำขอผ่านระบบ FSW ของกรมประมง แก่ผู้ประกอบการ เพื่อที่จะดำเนินการขออนุญาตส่งออกสัตว์น้ำแช่แข็ง ไปยังประเทศเมียนมา รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ และได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครพนักงานราชการ   114   18 เมษายน 2565 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ให้คำแนะนำแก...  49  วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าปลาสวยงาม   47  วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ    42  วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงเชียงใหม่   41  14 มิ.ย 65 ตรวจลักลอบและประชาสัมพันธ์   37  วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ร่วมงานปาฐกถาพิเศษเลขาธิการสำงานเศรษฐกิจการเกษตร   34  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงาน   31  วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ตรวจสถานกักกันสัตว์น้ำ   27  กระบวนการทางศุลกากรของที่นำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ   27


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013