ตรวจสอบการส่งออกปลาบู่ไปประเทศฮ่องกง เป็นปลาบู่มีชีวิต จำนวน 136 กิโลกรัม และปลาบู่แช่เย็น จำนวน 11 กิโลกรัม

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


ตรวจสอบการส่งออกปลาบู่ไปประเทศฮ่องกง เป็นปลาบู่มีชีวิต จำนวน 136 กิโลกรัม และปลาบู่แช่เย็น จำนวน 11 กิโลกรัม 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำไปประเทศฮ่องกง เป็นปลาบู่มีชีวิต จำนวนทั้งสิ้น 136 กิโลกรัม มูลค่า 95,200 บาท และปลาบู่แช่เย็น จำนวนทั้งสิ้น 11 กิโลกรัม มูลค่า 7,700 บาท ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013